Si clicau en la imatge anterior veureu les instruccions per crear un còmic i la rúbrica d’avaluació.