COMUNiNCA’T té com a objectiu principal potenciar l’expressió oral i escrita dels nostres alumnes, en les diferents llengües del nostre projecte lingüístic, mitjançant els mitjans de comunicació.