COMUNiNCA’T uneix verticalment i transversalment les tres etapes educatives del centre: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària.

Engloba els Mitjans de Comunicació: Televisió, Ràdio i Premsa Escrita. D’aquesta manera els nostres alumnes aprenen i coneixen aquests mitjans. Sempre, intentant adaptar els continguts i matèries que es treballen durant el curs.

Però, l’objectiu i finalitat principal de COMUNiNCA’T és potenciar l’expressió oral i escrita dels nostres alumnes, en les diferents llengües del nostre projecte lingüístic, mitjançant els mitjans de comunicació.

Paral·lelament, també potencia un aprenentatge basat en els projectes, el treball cooperatiu-equip i l’ús de les tecnologies, especialment de la comunicació i la informació, de manera eficient, responsable i crítica.

A més, implica una aproximació i interès per la interpretació de missatges, textos i relats orals produïts per diferents mitjans audiovisuals, distingint progressivament entre la realitat i la representació i valorant de forma cada cop més crítica els seus continguts i la seva estètica.

Durant tot el curs escolar, els nostres alumnes treballen els diferents mitjans de comunicació. Es distribueixen mitjans, cursos i trimestres. Cada trimestre es treballa un  mitjà diferent. D’aquesta manera, els alumnes es centren en un mitjà i coneixen com funciona, en què consisteix… Es programen i planifiquen les activitats en funció dels projectes i continguts que es treballen a les aules i al centre. S’intenta, sempre, que els alumnes elaborin un producte final que, després, és publicat a la web.

Per concloure el projecte es té pensat realitzar una gran mostra. La data escollida per a celebrar aquest esdeveniment es el dia 10 de maig, Dia Internacional dels Mitjans de Comunicació.

D’aquesta manera, es podran mostrar diverses activitats dutes a terme  durant el curs, seguint un itinerari marcat per l’escola. També, es faran diferents programes en directe des dels diferents mitjans de comunicació, on s’anirà informant de la mostra en el moment. Els visitants podran experimentar les sensacions fer ràdio, televisió i premsa escrita.