COMENÇAM LA FASE III!

A continuació trobareu els fulls de ruta per desenvolupar aquesta part del projecte COMUNiNCA’T, pogueu crear uns programes de ràdio espectaculars i ser capaços d’emetre en DIRECTE.