Com podem fer un concurs a la televisió? Segeuix les instruccions!